NIEUW: Bath Rituals by La Gracia - Kijk in onze webshop!

Privacybeleid

Bij La Gracia hechten we groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen van onze cliënten in verband met de door ons aangeboden spirituele behandelingen en diensten.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, zoals uw naam, contactgegevens, en informatie die relevant is voor de spirituele behandeling of sessie. Deze gegevens worden verzameld via onze website, telefonisch, of in persoon bij het boeken van een sessie of behandeling

2. Gebruik van Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het administreren van uw boekingen, het verlenen van onze diensten, en het communiceren met u over uw sessies of eventuele wijzigingen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over toekomstige evenementen, nieuws of diensten van [Centrumnaam], indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

3. Delen van Persoonsgegevens

La Gracia deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op basis van uw expliciete toestemming, of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van gebruik van externe dienstverleners (zoals boekhoudsoftware), zorgen wij ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst is gesloten die uw privacy waarborgt.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers van La Gracia die toegang hebben tot uw gegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

5. Bewaartermijn

La Gracia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Gracia. Indien u toestemming heeft gegeven voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze te allen tijde intrekken.

7. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met La Gracia via Samantha Winters.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze verklaring te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2024.

Copyright 2024 © La Gracia » Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp door:
Online Assistants
La Gracia
La Gracia

Over onze webshop

Beste bezoeker,

Welkom op onze nieuwe website!
Op dit moment zijn wij nog hard aan het werk om onze webshop af te ronden. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

Graag vragen we om uw geduld.

Met vriendelijke groet,
Team La Gracia